Tin nóng BBC 14/12/2019 | TRUY TỐ HOÀNG TRUNG HẢI KHƠI MÀO CUỘC CHIẾN QUYỀN LỰC ĐẠI HỘI 13 #FNEWS


About the author

Comments

  1. Ông hoang trung Hai la 1 con sâu an tap .an ca xuong mau nguoi dan .nhung con sau nhu vay thi đât nuoc VN cang ngay cang truy tre lam sao VN phat triẻn đc.ĐCSVN phai phong toa hêt tai san .thu hoi het tai san trong nuoc va o nuoc ngoai xung cong quy nha nuoc.nhu vay nguoi dan moi yen tam đc.

  2. Bọn xảo trá CSVN, tại sao giờ mới "làm bộ rùm beng" khi tiền đã mất hết và được rửa hết rồi, giờ thì chỉ lặp lại những trò lừa cũ mèm: cảnh cáo, khiển trách, cách chức….

  3. Bọn CS Việt Nam. Quá tồi tệ . ? Chế độ mua Quan bán chức chui dưới đụng quần Trung Quốc – Bị nó xỏ mũi…!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *